Siste nytt

Bryggen er nå ferdig montert og i det siste har elektriker fått strøm ut til lys og strøm utaks postene.

Det gjenstår å få montert land feste punkt til landgangen og å få satt inn ny dør mot bryggen.

Årsmøte 2015.

 

  • Det ble etter avstemning vedtatt å fortsette med arbeidet med å få skiftet ut brygge anlegget med et komplett nytt anlegg.

 

  • Arbeidet utførest av Marina Solutions som planelegger å få startet med dette i uke 26 og planlagt ferdigstilt i uke 27.

 

  • Spørsmål vedrørende dette rettes til styret

 

Prosjekt: Nye brygger

Fremdrift

 

  • Arbeidet med utlegging av det nye bryggeanlegget er nå godt igang. Nye bryggene har kommet på plass og gamlebryggene er ribbet for utriggere og lagt i opplag for videre avhending etterhvert, arbeidet med montering av nye utriggere samt utbedring av landfester og oppstøping av gulv i lygerbua vil bli utført i den kommende uken

 

Skisse av båtplassene slik det er tenkt pr dd. ! NB! Møt opp til Dugnad!

Copyright © All Rights Reserved